УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИНФО БЪЛГАРИЯ
Вашата езикова школа в град Варна !

052 825 720
0877 999 153
Варна, бул. "Вл. Варненчик" 11, ет.1
(до централна поща)

Курсове по английски език за младежи и възрастни

Изучаването на чужд език в наши дни се превръща в необходимост, ежедневие и потребност. Усвояването му открива безброй нови възможности пред Вас:

  • улеснява намирането на нова работа в България и в чужбина;
  • помага да сте по-уверени и успешни;
  • осъществява общуването с хора от различни краища на света ;
  • помага при кандидатстване в университети в чужбина.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ИНФО БЪЛГАРИЯ“- гр. Варна предлага висококачествено обучение по общ английски език. Курсовете се провеждат по водеща система на Oxford University Press – English File и са разделени на пет нива с хорариум по 100 учебни часа /A1; A2; B1; B2; C1/. Всяко езиково ниво e разделено на две части от по 50 уч. часа и e съобразено с Eвропейската езикова рамка.

Всички курсисти, завършили ниво от 100 уч. часа, получават сертификат след проверка на знанията с обобщен тест.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ИНФО БЪЛГАРИЯ“- гр. Варна предоставя обучение за придобиване на международно признати езикови сертификати по английски език, като заниманията се провеждат в група или чрез индивидуална форма на обучение.

Езиковата школа предлага още курсове или индивидуални уроци по:

  • разговорен английски език;
  • бизнес английски език;
  • английски език с професионална насоченост за работа в различни сфери в България и чужбина.
  • подготовка за матура по английски език.

Преподавателите са висококвалифицирани, а заниманията се провеждат в малки групи и могат да бъдат дневни, вечерни и съботно-неделни.

!!!НОВО!!! Разговорни езикови курсове с преподаватели от Англия и САЩ с роден език-английски!

Сподели: