fbpx

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИНФО БЪЛГАРИЯ
Вашата езикова школа в град Варна !

052 825 720
0877 999 153
Варна, бул. "Вл. Варненчик" 11, ет.1
(до централна поща)

Екип

Виктория Ивелинова Стойнова
Управител
ОБРАЗОВАНИЕ:: Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Маркетинг и бранд мениджмънт“ към Икономически университет – гр. Варна.
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Мениджмънт“ към Икономически университет – гр. Варна.
ДЕВИЗ:: Не оставяй днешната работа за утре!

Добромир Йорданов Димитров
Управител
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Международен бизнес“ към Икономически университет – гр. Варна.
Педагогическа правоспособност по „Туризъм“  към ШУ „Е.К. Преславски“-ДИПКУ гр. Варна.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Туризъм” към Департамент на ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Варна.
Девиз: Аз мога!

Нелина Георгиева Перчемлиева
Специалист маркетинг и реклама
ОБРАЗОВАНИЕ:
Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“- гр. Силистра с профил математика и информатика.
Множество успехи и грамоти в различни области, медал за отличен успех в средното образование. Първенец на випуск.
Изучава дигитални медии и ПР в Икономически университет град Варна.
Девиз: „Сбъдват се мечтите на онези, които работят, докато мечтаят!“

Силвия Павлова Николова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност  „Специална педагогика”  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Здравен мениджмънт и обществено здравеопазване“ към  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна.
Опит:
–  Работа с хора с увреждания в Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico;
– Доктор по социалните науки в University of Texas at Arlington, USA;
– 4 години работи в езиков център Anglo Аmericano, Monterrey, Mexico.

Маргарита Попова
Старши преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново.
Втора специалност „История“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
С дългогодишен опит като водещ преподавател по немски език. Написани множество статии и научни доклади. Участия в научни организации: BDV – Съюз на германистите в България.

Ваня Василева Митишева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Немски език и литература“  към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Втора специалност „Български език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Специализация в Австрия: „Културно и историческо наследство”.

Виктория Николова Янкова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Преводач-редактор с английски език“  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Английска филология “  към  ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Шумен.
Допълнителна квалификация:
– Специалност „ Учител по английски език и литература” към  ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Шумен.
– Семинар за обучение на учители по английски език.

Миглена Йорданова Иванова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност  „Английска и българска филология” към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново.
Следдипломна квалификация „Международно право и външна търговия“ към университет за национално и световно стопанство град София.
Опит:
– Дългогодишен опит като водещ педагог.
Девиз: Аз знам!

Галина Василева Георгиева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Български език и немски език“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив.
Допълнителни обучения:
– Курс за екскурзоводи с немски език;
– Участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в град Дрезден, Германия – тема „Германистика“.

Мариета Атанасова Радева
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“по специалност „Комуникационна техника“ към ТУ – гр. Варна.
Английска гимназия – град Варна ( златен медал за отличен успех).
Специализация:
– Превод на информацията на английски език.
Към Икономически университет – град Варна, специалност„Международни икономически отношения“.
Към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.– специализация „ Превод и обработка на научна информация с английски”.
– Чуждоезиково обучение за възрастни АНДРАГОГИКА.
Двадесет годишен опит в преподаване на английски език , бизнес английски и подготовка за сертификатите на CAMBRIDGE UNIVERSITY- FCE, CAE, Cambridge Proficiency; изпитите TOEFL и IELTS.
Девиз: Аз зная!

Светлана Цонева Динева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология“ към ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.
Учител с дългогодишен опит в преподаването на деца, студенти и възрастни.

Малта Неделчева Костадинова
Преподавател по руски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Руска филология“ към МГУ “ М.В.Ломоносов“- Русия, Москва.
Девиз: Per aspera ad astra!

Параскева Николова Калешева
Преподавател по немски език
38 години стаж като методист с немски език и ръководител езикова група в „БАЛКАНТУРИСТ“. През годините е постигнала отлични резултати в обучението на професионалисти от различни области, кандидатстващи за работа в немскоезични страни.
Успешно подготвя явяващи се на интервю за различни позиции в Австрия и Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Туризъм с немски език“ към Икономически университет – гр. Варна.
Немска езикова гимназия – гр. Бургас.
Девиз: С труд, постоянство и силна воля непременно да проговорим немски език!
Цел: Всеки курсист да обикне немски език за да преодолее говорната бариера!

Бояна Валентинова Папазова
Преподавател по испански език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Испанска филология“  към  СУ „Св. Климент Охридски” -гр.София.
Специализация към „Universidad de Murcia“ – Мурсия, Испания
IV Eзикова гимназия „Фредерик  Жолио -Кюри” –  гр. Варна.

Таня Костадинова
Учител по испански език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Диплома Испански език – DELE C2 SUPERIOR.
Семинар по проект „Професионално развитие“, Европейска програма Еразъм+, Развитие на човешките ресурси, гр. Велико Търново.
2-ри Международен семинар на Европейските учители по испански език – гр. Мадрид, Испания.
Завършен курс „Творчество и креативни техники в класната стая“
IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – гр. Варна.
Сребърен медал за отличен успех.

Елена Илийчева Трендафилова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Бизнес администрация“ към Kiel University of Applied Sciences– Германия
Успешно подготвя заминаващи курсисти да учат и работят в чужбина.

Росица Тодорова Славчева
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Английска филология“ към ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
Професионална квалификация: Филолог, Учител
Специализация: Американистика
Има дългогодишен опит в преподаване на английски език за всички нива и възрасти. Успешно е подготвяла курсисти за зрелостни изпити, сертификатите на Cambridge University – FCA, CAE; изпитите TOEFL и IELTS.
Прилага индивидуaлен и интерактивен подход на обучение.

Веселина Станимирова Янкова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология – лингвистика и превод“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски “– град Шумен.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Приложна германистика” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски “– град Шумен.
Средно образование: Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ град Варна с първи чужд език – немски.
Девиз:

Даниела Симеонова Радева
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Предучилищна педагодика” към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Английска филология” към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.

Савина Теодорова Данаилова
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ: Хуманитарна гимназия – гр. Варна с интензивно изучаване на английски език
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Приложна лингвистика с английски и руски език“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – град Шумен.
Допълнителна квалификация: Педагогическа правоспособност „Учител по английски език и литература“ и „Учител по руски език и литература“.

Петя Евгениева Гецова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Информатика“ към Goethe University Frankfurt, Germany.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Психология на обучението, ученето и трейнинга” към University of Erfurt, Germany.
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Психология“ към Варненски свободен университет.

Кристина Йорданова Йорданова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен, немски език.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Приложна германистика” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски “– град Шумен.

Мая Иванова Вълчанова
Учител по английски език за деца
ОБРАЗОВАНИЕ:
Първа езикова гимназия град Варна с първи чужд език – английски.
Притежава престижен Кеймбридж сертификат CAE (ниво C1).
Изучава дигитални медии и ПР в Икономически университет град Варна.
Участвала е в много семинари уебинари и практически обучения, свързани с позитовно образование и работа с деца.
Девиз: Знанието е необходимост!

Сподели: