fbpx

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИНФО БЪЛГАРИЯ
Вашата езикова школа в град Варна !

052 825 720
0877 999 153
Варна, бул. "Вл. Варненчик" 11, ет.1
(до централна поща)

Екип

Виктория Ивелинова Стойнова
Управител
ОБРАЗОВАНИЕ:: Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Маркетинг и бранд мениджмънт“ към Икономически университет – гр. Варна.
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Мениджмънт“ към Икономически университет – гр. Варна.
ДЕВИЗ:: Не оставяй днешната работа за утре!

Добромир Йорданов Димитров
Управител
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Международен бизнес“ към Икономически университет – гр. Варна.
Педагогическа правоспособност по „Туризъм“  към ШУ „Е.К. Преславски“-ДИПКУ гр. Варна.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Туризъм” към Департамент на ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Варна.
Девиз: Аз мога!

Мая Иванова Вълчанова
Специалист маркетинг и реклама
ОБРАЗОВАНИЕ:
Първа езикова гимназия град Варна с първи чужд език – английски.
Притежава престижен Кеймбридж сертификат CAE (ниво C1).
Изучава дигитални медии и ПР в Икономически университет град Варна.
Девиз: Знанието е необходимост!

Силвия Павлова Николова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност  „Специална педагогика”  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Здравен мениджмънт и обществено здравеопазване“ към  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна.
Опит:
–  Работа с хора с увреждания в Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico;
– Доктор по социалните науки в University of Texas at Arlington, USA;
– 4 години работи в езиков център Anglo Аmericano, Monterrey, Mexico.

Маргарита Попова
Старши преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново.
Втора специалност „История“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
С дългогодишен опит като водещ преподавател по немски език. Написани множество статии и научни доклади. Участия в научни организации: BDV – Съюз на германистите в България.

Ваня Василева Митишева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Немски език и литература“  към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Втора специалност „Български език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Специализация в Австрия: „Културно и историческо наследство”.

Виктория Николова Янкова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Преводач-редактор с английски език“  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Английска филология “  към  ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Шумен.
Допълнителна квалификация:
– Специалност „ Учител по английски език и литература” към  ШУ „Е. К. Преславски“ – гр. Шумен.
– Семинар за обучение на учители по английски език.

Миглена Йорданова Иванова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност  „Английска и българска филология” към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново.
Следдипломна квалификация „Международно право и външна търговия“ към университет за национално и световно стопанство град София.
Опит:
– Дългогодишен опит като водещ педагог.
Девиз: Аз знам!

Галина Василева Георгиева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Български език и немски език“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив.
Допълнителни обучения:
– Курс за екскурзоводи с немски език;
– Участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в град Дрезден, Германия – тема „Германистика“.

Мариета Атанасова Радева
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“по специалност „Комуникационна техника“ към ТУ – гр. Варна.
Английска гимназия – град Варна ( златен медал за отличен успех).
Специализация:
– Превод на информацията на английски език.
Към Икономически университет – град Варна, специалност„Международни икономически отношения“.
Към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.– специализация „ Превод и обработка на научна информация с английски”.
– Чуждоезиково обучение за възрастни АНДРАГОГИКА.
Двадесет годишен опит в преподаване на английски език , бизнес английски и подготовка за сертификатите на CAMBRIDGE UNIVERSITY- FCE, CAE, Cambridge Proficiency; изпитите TOEFL и IELTS.
Девиз: Аз зная!

Светлана Цонева Динева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология“ към ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.
Учител с дългогодишен опит в преподаването на деца, студенти и възрастни.

Малта Неделчева Костадинова
Преподавател по руски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Руска филология“ към МГУ “ М.В.Ломоносов“- Русия, Москва.
Девиз: Per aspera ad astra!

Параскева Николова Калешева
Преподавател по немски език
38 години стаж като методист с немски език и ръководител езикова група в „БАЛКАНТУРИСТ“. През годините е постигнала отлични резултати в обучението на професионалисти от различни области, кандидатстващи за работа в немскоезични страни.
Успешно подготвя явяващи се на интервю за различни позиции в Австрия и Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Туризъм с немски език“ към Икономически университет – гр. Варна.
Немска езикова гимназия – гр. Бургас.
Девиз: С труд, постоянство и силна воля непременно да проговорим немски език!
Цел: Всеки курсист да обикне немски език за да преодолее говорната бариера!

Бояна Валентинова Папазова
Преподавател по испански език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Испанска филология“  към  СУ „Св. Климент Охридски” -гр.София.
Специализация към „Universidad de Murcia“ – Мурсия, Испания
IV Eзикова гимназия „Фредерик  Жолио -Кюри” –  гр. Варна.

Таня Костадинова
Учител по испански език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Диплома Испански език – DELE C2 SUPERIOR.
Семинар по проект „Професионално развитие“, Европейска програма Еразъм+, Развитие на човешките ресурси, гр. Велико Търново.
2-ри Международен семинар на Европейските учители по испански език – гр. Мадрид, Испания.
Завършен курс „Творчество и креативни техники в класната стая“
IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – гр. Варна.
Сребърен медал за отличен успех.

Елена Илийчева Трендафилова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Бизнес администрация“ към Kiel University of Applied Sciences– Германия
Успешно подготвя заминаващи курсисти да учат и работят в чужбина.

Росица Тодорова Славчева
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Английска филология“ към ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
Професионална квалификация: Филолог, Учител
Специализация: Американистика
Има дългогодишен опит в преподаване на английски език за всички нива и възрасти. Успешно е подготвяла курсисти за зрелостни изпити, сертификатите на Cambridge University – FCA, CAE; изпитите TOEFL и IELTS.
Прилага индивидуaлен и интерактивен подход на обучение.

Татяна Александрова Ван Дайк
Учител по немски и нидерландски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Изучава немски език в ученическите си години като първи чужд език. Завършва Колеж с интензивно изучаване на немски език. През годините продължава да обогатява знанията си като участва в семинари и обучения.
Притежава дългогодишен опит като преподавател по немски и нидерландски език. Работи с желание и страст.

Даниела Симеонова Радева
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Предучилищна педагодика” към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Английска филология” към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.

Савина Теодорова Данаилова
Учител по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ: Хуманитарна гимназия – гр. Варна с интензивно изучаване на английски език
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Приложна лингвистика с английски и руски език“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – град Шумен.
Допълнителна квалификация: Педагогическа правоспособност „Учител по английски език и литература“ и „Учител по руски език и литература“.

Петя Евгениева Гецова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Информатика“ към Goethe University Frankfurt, Germany.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Психология на обучението, ученето и трейнинга” към University of Erfurt, Germany.
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Психология“ към Варненски свободен университет.

Кристина Йорданова Йорданова
Учител по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен, немски език.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Приложна германистика” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски “– град Шумен.

Сподели: