fbpx

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИНФО БЪЛГАРИЯ
Вашата езикова школа в град Варна !

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НИ
0877 999 153 / 052 825 720
Варна, бул. "Вл. Варненчик" 11, ет.1
(до централна поща)

Ваучери за заети лица

Учебен център „ИНФО БЪЛГАРИЯ“ е одобрен доставчик по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020“ и предлага курсове по английски и немски език.

Какво е важно да знаете:
Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование.

Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи.
От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления. Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Стойността на тези 15% възлизат на 105лв. за три нива, с включени учебни материали и сертификат за успешно преминат курс.
За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.Електронното заявление може да намерите на следния линк: тук.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично в Дирекция„Бюра по труда” в гр. Варна, отново само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.
Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:
– копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

За повече подробности:
Тел.: 0887 11 3907; 0877 99 9153; 052/ 825 720
Адрес: гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ 11, ет. 1 (до централна поща);

Сподели: