fbpx

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИНФО БЪЛГАРИЯ
Вашата езикова школа в град Варна !

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НИ
0877 999 153 / 052 825 720
Варна, бул. "Вл. Варненчик" 11, ет.1
(до централна поща)

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Стояйността на тези 15% възлизат на 105лв. за три нива, с включени учебни материали и сертификат за успешно преминат курс.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.Електронното заявление може да намерите на следния линк: тук.

http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично в Дирекция„Бюра по труда” в гр. Варна, отново само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

– копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;

– копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

 

Сподели: