Екип

Добромир Йорданов Димитров
Управител
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Международен бизнес“ към Икономически университет – гр. Варна.
Педагогическа правоспособност по “Туризъм”  към ШУ “Е.К. Преславски”-ДИПКУ гр. Варна.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Туризъм” към Департамент на ШУ “Е. К. Преславски” – гр. Варна.
Девиз: Аз мога!

Мануела Ангелова Кърджилова
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Допълнителна квалификация – “Учител по немски език” към  ВТУ ” Св. св. Кирил и Методий” –  гр. Велико Търново.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Приложна лингвистика с немски и английски език “  към  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” –  гр. Велико Търново.
ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – гр. Варна.

Ваня Василева Митишева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Немски език и литература“  към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Втора специалност „Български език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Специализация в Австрия: „Културно и историческо наследство”.

Параскева Николова Калешева
Преподавател по немски език
38 години стаж като методист с немски език и ръководител езикова група в “БАЛКАНТУРИСТ”. През годините е постигнала отлични резултати в обучението на професионалисти от различни области, кандидатстващи за работа в немскоезични страни.
Успешно подготвя явяващи се на интервю за различни позиции в Австрия и Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Туризъм с немски език“ към Икономически университет – гр. Варна.
Немска езикова гимназия – гр. Бургас.
Девиз: С труд, постоянство и силна воля непременно да проговорим немски език!
Цел: Всеки курсист да обикне немски език за да преодолее говорната бариера!

Лилияна Петрова Калканджиева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“  по специалност  „Немски език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Втора специалност „Български език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
С дългогодишен опит като водещ преподавател по немски език.

Цветелина Добрева Добрева
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Английска филология“ към Югозападен университет  “Неофит Рилски”-гр.Благоевград.
Допълнителна квалификация:
-Курс за работа с деца със специални образователни потребности;
-Семинар за обучение на учители по английски език;
-Language and Methodology for Teachers of English
Anglolang Academy , Scarborough, United Kingdom

Виктория Николова Янкова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Преводач-редактор с английски език“  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Английска филология “  към  ШУ “Е. К. Преславски” – гр. Шумен.
Допълнителна квалификация:
– Специалност „ Учител по английски език и литература” към  ШУ “Е. К. Преславски” – гр. Шумен.
– Семинар за обучение на учители по английски език.

Силвия Павлова Николова
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност  „Специална педагогика”  към  СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност  „Здравен мениджмънт и обществено здравеопазване“ към  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна.
Опит:
–  Работа с хора с увреждания в Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico;
– Доктор по социалните науки в University of Texas at Arlington, USA;
– 4 години работи в езиков център Anglo Аmericano, Monterrey, Mexico.

Галина Василева Георгиева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Български език и немски език“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив.
Допълнителни обучения:
– Курс за екскурзоводи с немски език;
– Участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в град Дрезден, Германия – тема „Германистика“.

Мариета Атанасова Радева
Преподавател по английски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“по специалност „Комуникационна техника“ към ТУ – гр. Варна.
Английска гимназия – град Варна ( златен медал за отличен успех).
Специализация:
– Превод на информацията на английски език.
Към Икономически университет – град Варна, специалност„Международни икономически отношения“.
Към СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София.– специализация „ Превод и обработка на научна информация с английски”.
– Чуждоезиково обучение за възрастни АНДРАГОГИКА.
Двадесет годишен опит в преподаване на английски език , бизнес английски и подготовка за сертификатите на CAMBRIDGE UNIVERSITY- FCE, CAE, Cambridge Proficiency; изпитите TOEFL и IELTS.
Девиз: Аз зная!

Светлана Цонева Динева
Преподавател по немски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Немска филология“ към ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.
Учител с дългогодишен опит в преподаването на деца, студенти и възрастни.

Малта Неделчева Костадинова
Преподавател по руски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „МАГИСТЪР“ по специалност „Руска филология“ към МГУ ” М.В.Ломоносов”- Русия, Москва.
Девиз: Per aspera ad astra!

Диана Асенова Овале
Преподавател по английски и руски език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен “МАГИСТЪР” по специалност “Руска филология” към ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” –  гр. Велико Търново.
Втора специалност „Българска филология“ към ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” –  гр. Велико Търново.
Степен “БАКАЛАВЪР” по специалност “Английска филология” към
ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” –  гр. Велико Търново.
Допълнителна квалификация:
– “Начална училищна педагогика” към РУ “А.Кънчев”-гр. Русе
– Специализация към Института по руски език “А.С.Пушкин” в Москва

Бояна Валентинова Папазова
Преподавател по испански език
ОБРАЗОВАНИЕ:
Степен „БАКАЛАВЪР“  по специалност „Испанска филология“  към  СУ „Св. Климент Охридски” -гр.София.
Специализация към “Universidad de Murcia” – Мурсия, Испания
IV Eзикова гимназия „Фредерик  Жолио -Кюри” –  гр. Варна.

Сподели: