Курсове по български език за чужденци

•  Целогодишни езикови програми за всички възрасти, съобразни с изискванията на Европейската езикова рамка;
•  А1,А2,B1,B2,C1;
• Бизнес български език;
• Български език за работа в различни професии в България;
• Дневни, вечерни и съботно/неделни групи;
• По време на обучението са осигурени учебни материали;
• При успешно положен изпит в края на курса на обучение се издава удостоверение за покрито ниво.

 

en1
Bulgarian for Foreigners

en3

Sprache für Ausländer

en2
Болгарский язык для иностранцев

en4cutted

Yabancılar için Bulgarca Kursu

Сподели: